Artykuły
Nasi przyjaciele

Uczniowie zmotywowani do nauki szkolnej, zaangażowani w naukę duszą i ciałem stanowią zdecydowaną mniejszość. Niestety, większość uczniów postrzega naukę, jako w najlepszym razie przykry obowiązek, system szkolny – jako system ,,ucisku”, nauczycieli – jako przedstawicieli tak rozumianego systemu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Treści poniżej zawarte dotyczą technik, metod, strategii uczenia się, usprawniania pamięci.

Ważniejsza jednak od najlepszych technik, czy strategii uczenia się, jest prawidłowa motywacja ucznia do nauki, pozytywny stosunek ucznia do szkoły, nauczycieli, wiedzy. Bez tego bowiem wszystkie techniki uczenia są bezwartościowe.

Dlatego też zaczniemy od motywacji, właściwej postawy, pozytywnego myślenia.

 

Jeśli chcesz zostać dobrym uczniem musisz:

 • Przyjąć odpowiednią postawę – musisz uświadomić sobie, że posiadasz potencjał intelektualny wystarczający do tego, aby zostać dobrym uczniem, uczyć się dobrze. Podobno nawet geniusze wykorzystują tylko ułamek swoich potencjalnych możliwości.
 • Zrozumieć, że wykorzystanie twoich możliwości umysłowych – zależy przede wszystkim od Ciebie.
 • Posiadać odpowiednią motywację – czyli odczuwać chęć i potrzebę uczenia się, które stanowią ,,siłę napędową” do nauki.
 • Nabyć umiejętności uczenia się – znajomość skutecznych sposobów przyswajania informacji, technik uczenia się zapamiętywania, robienia notatek – wpłyną bezpośrednio na efekty twoich wysiłków.
 • Dysponować wiarą w siebie – wiąże się ona z odpowiednią postawą o czym już wspomniano. Wiara to nic innego jak przekonanie o posiadaniu wystarczającej siły i zapału do pokonania ewentualnych trudności.
 • Posiąść umiejętność dobrej organizacji i planowania.
 • Umieć zapanować nad stresem.
 • Dysponować zdolnością działania według wytyczonego przez siebie planu i umiejętnie dochodzić do wyznaczonych sobie wcześniej celów.
 • Opanować techniki pisania klasówek, testów, egzaminów, odpowiedzi – czyli ,,sprzedawania wiedzy której się nauczyłeś”. 

Większość ludzi posiada ,,blokady psychologiczne” - stres, negatywne myśli, przykre doświadczenia blokują możliwość pełnego wykorzystania naszych potencjalnych możliwości. Już sam brak wiary we własne możliwości może spowodować powstanie takiej blokady. Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w naszym umyśle istnieją takie przeszkody.

Umysł człowieka to bardzo skomplikowane ,,urządzenie”. Nasz umysł odpowiada za czyny i składa się, mówiąc najprościej, ze świadomości i podświadomości. Nie wszystko co robimy, robimy świadomie. Kiedy wracamy do domu po lekcjach nie zastanawiamy się nad każdym swoim krokiem, podobnie kiedy oddychamy – nie myślimy o tym itd. Wśród psychologów od dawna toczą się spory o to, ile zależy od naszej świadomości, a ile od podświadomości.

Niektórzy uważają, że podświadomość odpowiada za większość rezultatów naszych działań. Powszechne są też poglądy, że podświadomie ,,przyciągamy to czego się spodziewamy” np. jeśli postrzegasz się jako głąba z matematyki zawsze będziesz miał problemy z liczeniem. Zatem większość uczniów aby poprawić swoje wyniki szkolne powinna zacząć od tego, by zmienić sposób w jaki o sobie myśli, a nawet mówi.

Zmiana myślenia o sobie połączona z przekonaniem, że uczenie wymaga wkładu czasu i energii, może zdziałać cuda. Postawa wiary we własne możliwości, przekonanie o swojej własnej odpowiedzialności za naukę, jak również świadomość, że do osiągnięcia celu potrzebna jest pewna doza wytrwałości oraz regularnej pracy - to najprostsza recepta na sukces.>

Unikaj więc negatywnych myśli typu: ,,jestem tępy”, ,,to dla mnie za trudne, nie dam sobie rady”, ,,jestem za głupi, żeby się tego nauczyć”, ,,ja nie nadaję się do nauki nie jestem wystarczająco zdolny” itp. Powodzenia lub niepowodzenia w nauce mogą być wynikiem Twego myślenia. Jeśli myślisz kategoriami tępego ucznia – będziesz nim, myśląc kategoriami prymusa zrobiłeś pierwszy krok, żeby nim zostać.

Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy odporni na wpływy innych ludzi. Jeśli jesteś uczniem słabym i twoi najlepsi koledzy uważają, że nauka to strata czasu, zmień ich na takich którzy uważają, iż uczyć się trzeba. W przeciwnym razie nigdy nie zmienisz swojego systemu myślenia.

Wiara we własne siły, pozytywne myślenie to ważny element naszej motywacji do nauki. Trzeba budować i umacniać wiarę we własne siły, stosując metody polegające na świadomym tworzeniu pozytywnych myśli i obrazów (wpływamy w ten sposób na naszą podświadomość – programując się niejako na osiąganie sukcesów).

Zaprogramowanie umysłu na sukces

Nie jest łatwo ,,przeprogramować” swoje myślenie, pozbyć się barier psychologicznych, wzbudzić wiarę we własne możliwości. Wielu uczniów obwinia innych za własne niepowodzenia związane z nauką. Obarczając innych odpowiedzialnością za nasze porażki, odrzucamy przyznanie się do własnej odpowiedzialności i zwalnia nas to od konkretnych wysiłków w celu rozwiązania problemu. To jaką będziemy mieli postawę zależy tylko od naszego wyboru. Przyjmując odpowiedzialność za swoje powodzenia bądź niepowodzenia możemy podjąć różne działania. Zacznijmy od zmiany myślenia.

 • Jeśli powiesz: ,,nie myśl o białym koniu z rozczochraną grzywą” – to co wypełni twój umysł? Obraz konia.
 • Jeśli myślisz: ,,o tym nie wolno mi zapomnieć” – po chwili o tym zapominasz. Prawidłowa myśl brzmi: ,,chcę to pamiętać”.
 • Kiedy mówisz do małego dziecka: ,,nie spadnij z drzewa” – to sugerujesz mu, że może spaść.
 • Zamiast myśleć: ,,za żadne skarby nie mogę oblać tej klasówki”, pomyśl - ,,otrzymam ocenę pozytywną z klasówki”.

Ludzie pozytywnie myślący skupiają się na tym, czego chcą i zmierzają ku swoim celom.   Pozytywne myślenie nie zastępuje nauki, ale ma ją wspomagać (jeśli masz klasówkę to musisz się do niej przygotować myśląc, że jesteś w stanie to zrobić).

 

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza - A. Einstein

Aby uczyć się szybko i łatwo potrzebujemy naszej wyobraźni (ważna jest ona również dla dobrego zapamiętywania). Czym człowiek jest starszy, tym wyobraźnia uboższa, tym słabszą ma pamięć. Kiedy wprowadzamy informacje do banku naszej pamięci, aby stworzyć obraz – używamy wyobraźni. Wyobrażenie sobie (,,wyświetlenie w głowie”) rzeczy, o których myślimy zwiększa szansę na zapamiętanie. Tzw. „obrazy myślowe” stanowią budulec pamięci, podobnie jak cegły, cement, piasek i woda dla murarza wznoszącego dom.

Proces poznawczy polegający na ,,widzeniu w wyobraźni” nazywa się wizualizacją. Wyobraźnia może być przydatna, by zrelaksować swoje ciało i umysł. Ludzie, którzy potrafią sobie wyobrazić, że chodzą po lesie lub wypoczywają na plaży, mogą się odprężyć prawie na zawołanie. Ćwicz swoją wyobraźnię, tak jak ćwiczysz swoje ciało. Im bardziej ją rozwiniesz, tym łatwiej będziesz rozwiązywał problemy i zapamiętywał fakty.

 Pożytecznymi mogą być następujące ćwiczenia:

 Ćwiczenie 1.

Przed nauką wyobraź sobie, że nauczyłeś się znakomicie, otrzymałeś bardzo dobrą ocenę, nauczyciel Cię pochwalił itd. Wyobrażając swój sukces – staraj się stworzyć w wyobraźni jak największą liczbę szczegółów np. twarze twoich kolegów, swoją radość, klasę, w której się to dzieje itp. Jeśli nie masz takiej wyobraźni – postaraj się przypomnieć jakiś swój sukces związany z nauką (przypominając sobie jak najwięcej szczegółów).

Cele tego ćwiczenia są następujące:

 • Programujesz się na sukces,
 • Wprowadzasz się w dobry nastrój (co ułatwi ci naukę),
 • Dla umysłu nie istnieje wyraźna granica świata realnego i fantazji. Jeśli sobie wyobrazisz, że będziesz miał jutro niezapowiedzianą klasówkę – wystarczy to, byś dostał palpitacji serca. I odwrotnie. Jeśli wyobrazisz sobie swój sukces - wprowadzi cię to w dobry nastrój i zaprogramuje na sukces. 

Ćwiczenie 2.

Wypowiadaj afirmacje z jednoczesnym wodzeniem oczu po niewidocznym okręgu, który umieść w odległości metra od siebie. Afirmacja to pozytywna myśl, którą sobie powtarzasz. Przykładowe afirmacje:

 • nauka idzie mi lekko,
 • jestem w stanie przyswoić każdą nową wiedzę,
 • nauka sprawia mi radość,
 • jestem szybkim i pojętnym uczniem,
 • jestem zdolnym człowiekiem,
 • mogę się wszystkiego nauczyć.

 Oczywiście w czasie jednego ćwiczenia powtarzamy jedno zdanie kilkadziesiąt razy. Podczas następnego ćwiczenia możemy wybrać sobie inne zdanie itd.

Inną odmianą tego ćwiczenia jest autosugestia zegarowa. Przed zaśnięciem powtarzamy sobie, wsłuchując się w tykanie zegara np. pamiętam coraz lepiej, pamiętam coraz lepiej, pamiętam coraz lepiej... lub podobną afirmację.

Ćwiczenia powyższe mają zaprogramować naszą podświadomość na sukces. Słowa podobnie jak myśli wpływają na nasze życie. Uczeń który powie sobie: ,,spróbuję się tego nauczyć” – sugeruje sobie samemu, iż może to zrobi, a może nie. Zamień ,,spróbuję” na ,,zrobię to”, ,,nauczę się”.

Uwagi

 • afirmacje nie zwalniają cię od podejmowania wysiłku, od nauki, ale pomagają w tym,
 • afirmacje nie mogą być skomplikowane,
 • afirmacje nie mogą być wygórowane do granic absurdu, bo wtedy pojawi się myśl, której nie można przezwyciężyć np. ,, ja w to nie wierzę...”,
 • w wypowiadanych zdaniach nie powinno być negacji np. zamiast ,,nie jestem tępy z matematyki” - ,,nauka matematyki idzie mi coraz lepiej” , albo ,,z dnia na dzień będę osiągał lepsze wyniki z matematyki”,
 • można afirmować w myślach, ale lepiej jest je wypowiadać (albo zapisywać),
 • ważna jest systematyczność. By afirmacje były skuteczne, trzeba stosować je systematycznie, jak najczęściej. Wymaga to wytrwałości.
 • na przebudowę negatywnego sposobu myślenia potrzeba nieco czasu. Negatywne obrazy powstawały najczęściej przez wiele lat. Na pewno nie znikną po jednym dniu.

Pracując nad swoją motywacją, nad swoim pozytywnym myśleniem warto pamiętać, że zbieramy plon tylko pod warunkiem, iż wcześniej zasiejemy. Pracując nad swoją motywacją do nauki możemy przyjąć np. taki punkt widzenia:

 • wyznaczamy sobie cel,
 • pamiętamy, że nie istnieje cel, który możemy osiągnąć bez przeszkód,
 • do celu dochodzimy walcząc z przeszkodami (pamiętając o pozytywnym myśleniu),
 • cele dobrze jest zapisać. Sporządzenie listy celów ułatwi nam dobór metod, budowanie planów,
 • jeśli pojawią się problemy nie możemy się zniechęcać. Człowiek jest zaprogramowany na ich rozwiązywanie. Jeśli problem przerósłby wyznaczony cel, nigdy nie nauczyłbyś się kiedyś chodzić, jeździć na rowerze. Gdybyś po pierwszym upadku zrezygnował z nauki jazdy na rowerze, do dziś zapewne nie potrafiłbyś jeździć.

Najprostszą receptą na to, by uczyć się dobrze jest:

MOTYWACJA + DYSCYPLINA + PRACA (WYSIŁEK) + CZAS = SUKCES

Jeśli chcemy się dobrze uczyć potrzebne jest nasze zaangażowanie. Nie bez znaczenia jest nasz stosunek do wysiłku. Powinniśmy wkładać w coś wysiłek, bo tego chcemy. Ponieważ praca i nauka jest naszym przywilejem i przyjemnością. Mając taki stosunek do wysiłku będziemy wytrwali. Będziemy pamiętali, że rezultaty wymagają czasu. Olbrzymie dęby nie wyrastają przez jeden dzień. Potrzeba czasu aby zbudować pewność siebie, poprawić pamięć, osiągać lepsze wynik w szkole.

 


Na podstawie opracowania Romana Michalskiego - doradcy zawodowego

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757220793
tel.kom. 510 280 136
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja